anitariskedal 2018-06-28 22:02:45

Prisar

  • Barn førskule - til og med det året dei vert 6 år: kr 0,-
  • Hovudmedlemsskap barn: 500,-
  • Hovudmedlemsskkap vaksne: 500,-
  • Støttemedlem: 200,-

Dersom du ønsker å melda deg inn i idrettslaget kan du 
bruke den bevegelege menyen på venstresida!

Om du får problem kan du sende epost til post@hjelmelandil.no

anitariskedal 2018-09-11 08:58:13

Litt om oss

Hjelmeland idrettslag er idrettslaget for alle som bur i Hjelmeland kommune.
(Bur du ein annan stad og ønsker å vere med, er du sjølvsagt velkomen til det!)

Vårt hovudfokus ligg på fotball, handball og ski. Me har også ei trimgruppe som arrangerer fleire løp, i tillegg til barnetrim og badminton. Alt dette finn du meir informasjon om under dei ulike fanene i toppen (oransj fane).

Me ønsker at flest mogleg barn og ungdom skal vere med i ein eller fleire aktivitetar i regi av idrettslaget og har difor valgt å legge oss på ein låg medlemskontigent. Dette hadde ikkje vore mogleg utan fantastisk god støtte frå våre sponsorar. I tillegg krev det noko dugnadsinnsats frå våre medlemer.