anitariskedal 2019-09-21 13:22:32

Leigeavtale

Fister bygdaråd diisponerer for tida klubbhuset på Fister.