anitariskedal 2019-07-04 11:27:38

Anlegg som HIL eig/disponerer

 

  • Hjelmelandshallen store deler av veka. Her foregår alt av innetrening og hallidrett.

  • Hjelmeland klubbhus med garderober, fellesareal, kjøkken og utstyrslager

  • Fister klubbhus og tilhøyrande kiosk. Kiosken er open når det vert spelt fotballkamper på

    grasbana på Fister.

  • Fotballbane på Fister.

  • Fotballbane i Årdal med tilhøyrande hus (lager + toalett)

  • Hjelmeland Sentralidrettsanlegg

  • Ballbingar

  • Lysløype på Bjødnabu med tråkkemaskin og garasje.