skyrkjee 2020-10-06 20:01:32

Smitteverntiltak gjennom koronapandemien

Norges idrettsforbund har, i samarbeid med Norges Fotballforbund, laga eit fellesidrettsleg e-kurs om koronavett. 

Kurset handlar om kva retningslinjer for smittevern som gjeld i forbindelse med sjølve idrettsutøvinga. Kurset tek for seg mellom anna korleis du skal oppføre deg på og utanfor banen for å ivareta smittevern på best mogleg måte. Ønsket er å øke bevisstheten og ta eit samfunnsansvar, og ikkje minst at helsemyndighetene skal vera trygge på at smittevern tas skikkelig på alvor i klubbene.

Målgruppa for e-kurset er alle utøvarar over 13 år og alle foreldre og føresette som sjølv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kampar og arrangement i regi av idretten. Kurset er særleg retta mot kontaktidrett, men vil vera nyttig for utøvarar i alle idrettar.

For å ta kurset må du ha ein personleg Min-idrett brukar. Les meir og ta kurset.

Me har samla saman fleire nyttige lenker til deg: